Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
39 17 30 43

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Lønmodtagerorganisationers medlemstal

Statistikken er baseret på årlige indberetninger fra lønmodtagerorganisationer om antallet af medlemmer pr. 31. december, der er tilknyttet arbejdsmarkedet. Data valideres typisk ved at sammenholde årets indberetninger med det tidligere indberettede. Korrektioner foretages tilbage i tid, hvis det er muligt. Eksempelvis er det samlede medlemstal med arbejdsmarkedstilknytning pr. 31/12 2022 blevet opjusteret med 6.163 magistre ved offentliggørelsen af statistikken pr. 31/12 2023 den 3. juni 2024.

Kilder

Statistikken er baseret på årlige indberetninger fra lønmodtagerorganisationerne. Hovedorganisationerne indberetter oplysningerne for deres medlemsorganisationer.

Indsamlingshyppighed

Der skal indberettes årligt til statistikken.

Indsamlingsmetode

Ca. en måned efter referencetidspunktet, som er 31. december, sendes en e-mail til de indberetningspligtige med svarfrist ca. to måneder efter referencetidspunktet. I mailen anmodes om indberetning af antallet af medlemmer fordelt på køn, der er tilknyttet arbejdsmarkedet, dvs. eksklusiv medlemmer, der er studerende, selvstændige, fuldtids-efterlønsmodtagere eller pensionister. De indberetningspligtige er hovedorganisationerne (FH, AC og Ledernes Hovedorganisation) og de enkelte lønmodtagerorganisationer, der står uden for hovedorganisationerne.

Datavalidering

Indberetningerne valideres ved at sammenligne tallene med forrige tælling. Hvis niveauet har ændret sig væsentligt, kontaktes respondenten. Denne kontakt kan medføre revisioner i medlemstallene. Disse revisioner kan også vedrøre antallet af medlemmer for de senest offentliggjorte år.

Databehandling

Umiddelbart efter udløb af indberetningsfristen udsendes rykker. Hvis indberetning ikke sker inden statistikken offentliggøres, kan lønmodtagerorganisationens medlemstal imputeres ud fra oplysninger fra det foregående år. Det er dog flere år siden at det har været nødvendigt at foretage disse imputeringer.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data, udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.