Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Landbrugets bruttofaktorindkomst

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres landbrugets bruttofaktorindkomst under emnet Jordbrugets økonomi. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på emnesiden Økonomi for landbrug og gartneri.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik under emnet Erhvervsliv og Landbrugets bruttofaktorindkomst.

Publikationer

Landbrugets bruttofaktorindkomst offentliggøres ikke i publikationer.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

  • KVAEL2: Den samlede handelsgødningsforsyning/Indhold af rene næringsstoffer efter stoftype, måleenhed og tid
  • LBF3: Direkte skatter og afgifter i landbruget efter type og tid
  • LBFI1: Landbrugets bruttofaktorindkomst efter type og tid
  • TILSKUD: Direkte tilskud til landbrugssektoren efter type og tid
  • LBFPRIS: Pris- og mængdeindeks for landbrugets salg og forbrug i produktionen efter type, indekstype og tid
  • LBFI2: Landbrugets bruttofaktorindkomst, regionalt efter region, type og tid
  • LBFPRIS1: Pris- og mængdeindeks for landbrugets salg og forbrug i produktionen efter produkt, indekstype og tid

Adgang til mikrodata

Ikke relevant for denne statistik.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Enkelte produktgrupper udelades for at diskretionere.

Reference til metodedokumenter

Metodebeskrivelsen fra Eurostat Manual on the economic accounts for Agriculture and Forestry EAA/EAF 97 (Rev.1.1), Luxembourg 2000 følges.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.