Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Landbrugets bruttofaktorindkomst

Landbrugets bruttofaktorindkomst er relevant for de danske myndigheder, især Miljø- og Fødevareministeriet, EU og landbrugets organisationer, så de kan følge udviklingen i landbrugets økonomiske aktiviteter. Den er desuden input til opgørelsen af det samlede nationalregnskab.

Brugerbehov

Landbrugets bruttofaktorindkomst er af interesse for bl.a. de danske myndigheder, især Miljø- og Fødevareministeriet, EU samt landbrugets organisationer og det er desuden input til udarbejdelsen af det samlede nationalregnskab. Tallene anvendes til at undersøge udviklingen i det samlede danske landbrug og gartneri.

Brugertilfredshed

Statistikken er forordningsbestemt jf. Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 om landbrugsregnskaber i fællesskabet. Derudover fungerer den som landbrugets input til Nationalregnskabet. Tidligere brugerudvalg for Fødevarestatistik har udtrykt tilfredshed med statistikken.

Fuldstændighed af data

Landbrugets bruttofaktorindkomst opfylder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 om landbrugsregnskaber i fællesskabet.