Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Landbrugets bruttofaktorindkomst

Landbrugets bruttofaktorindkomst er relevant for de danske myndigheder, især Miljø- og Fødevareministeriet, EU og landbrugets organisationer, så de kan følge udviklingen i landbrugets økonomiske aktiviteter. Den er desuden input til opgørelsen af det samlede nationalregnskab. Der er brugerudvalg for de Fødevarestatistikker, som er input til Landbrugets bruttofaktorindkomst, hvilket også inkluderer Landbrugets Bruttofaktorindkomst.

Brugerbehov

Landbrugets bruttofaktorindkomst er af interesse for bl.a. de danske myndigheder, især Miljø- og Fødevareministeriet, EU samt landbrugets organisationer og det er desuden input til udarbejdelsen af det samlede nationalregnskab. Tallene anvendes til at undersøge udviklingen i det samlede danske landbrug og gartneri.

Brugertilfredshed

Statistikken er forordningsbestemt jf. Rådets forordning (EF) nr 138/2004 om landbrugsregnskaber i fællesskabet. Derudover fungerer den som landbrugets input til Nationalregnskabet. Tidligere brugerudvalg for Fødevarestatistik har udtrykt tilfredshed med statistikken.

Fuldstændighed af data

Landbrugets bruttofaktorindkomst opfylder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 om landbrugsregnskaber i fællesskabet.