Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Simon B. Halifax
39 17 30 88

sbh@dst.dk

Hent som PDF

Konjunkturbarometer for industri

Statistikken udgives månedligt sammen med de øvrige konjunkturbarometre i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres Konjunkturbarometer for industri under Industri, konjunkturbarometer. Se mere på statistikkens emneside samt i den samlede grafiske præsentation af den økonomiske og erhvervsmæssige tilstand Konjunkturcyklus.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Konjunkturbarometer for erhvervene.

Publikationer

Statistikken indgår ikke i nogen publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Industri, konjunkturbarometer i følgende tabeller:

 • BARO1: Udviklingsforløb i industrien, kvartalsvis efter branche (DB07), indikator, bedømmelse og forløb
 • BARO2: Vurderinger i industrien, kvartalsvis efter branche (DB07), indikator og bedømmelse
 • BARO3: Produktionsbegrænsninger i industrien efter branche (DB07) og type
 • BARO4: Kapacitetsudnyttelse i industrien efter branche (DB07)
 • BARO6: Udviklingsforløb i industrien, månedlig efter branche (DB07), indikator, bedømmelse og forløb
 • BARO7: Vurderinger i industrien, månedlig efter branche (DB07), indikator og bedømmelse
 • BARO8: Sammensat konjunkturindikator for industrien efter indikator og sæsonkorrigering
 • BARO9: Varighed af produktion, i antal måneder, dækket af nuværende ordrebeholdning efter branche (DB07)

Industri, sæson- og brudkorrigeret

 • BARO1K: Udviklingsforløb i industrien, nettotal, kvartalsvis (sæsonkorrigeret) efter indikator, sæsonkorrigering og forløb
 • BARO2K: Vurderinger i industrien, nettotal, kvartalsvis (sæson- og brudkorrigeret) efter indikator og sæsonkorrigering
 • BARO6K: Udviklingsforløb i industrien, nettotal, månedlig (sæsonkorrigeret), efter indikator, sæsonkorrigering og forløb
 • BARO7K: Vurderinger i industrien, nettotal, månedlig (sæson- og brudkorrigeret) efter indikator og sæsonkorrigering
 • BARO8K: Sammensat konjunkturindikator for industrien (brudkorrigeret) efter indikator og sæsonkorrigering

Tillidsindikatorer for erhvervene

 • TILLID: Tillidsindikatorer for erhvervene efter indikator

Industriens investeringsforventninger

 • IFI01: Industriens investeringsforventninger efter branche (DB07) og bedømmelse
 • IFI02: Industriens investeringsforventninger efter branche (DB07), investeringstype og bedømmelse
 • IFIB: Industriens investeringsforventninger efter branche (DB07) og påvirkende forhold
 • IFIF: Industriens investeringsforventninger, efter branche og formål
 • IFI01R: Industriens investeringsforventninger efter branche (DB07), opgørelse og bedømmelse (målingstidspunkt)
 • IFI02R: Industriens investeringsforventninger efter branche (DB07), opgørelse, investeringstype og bedømmelse

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere kan via Kundeservice købe sig adgang til mikrodata, via DSTs forskningsservice, der i så fald af-identificeres og således fremstår anonymiseret.

Anden tilgængelighed

Resultatet af månedens undersøgelse sendes til samarbejdspartneren i EU-kommissionen, Directorate Generale Economic and Financial affairs (DG ECFIN), og publiceres på deres hjemmeside.

På basis af konjunkturindikatorerne for de enkelte variable, beregnes der månedligt data til den grafiske fremstilling Konjunkturcyklus, der fokuserer på konjunkturenes cykliske bevægelse imellem opsving og nedgang.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Grundlæggende foretages der diskretionering i offentliggørelsen af målingsresultaterne ved at sikre at visse brancher med ganske få og store virksomheder aggregeres til bredere branchegrupperinger, hvor enkeltvirksomheder ikke kan identificeres.

Reference til metodedokumenter

Se EU-kommissionens metodepapirer der ligger til grund for konjunkturbarometerstatistikkene. Der er udarbejdet skriftlig dokumentation af statistikkens variabler i TIMES4. En fælles tillidsindikator, som beregnes på baggrund af konjunkturbarometrene for industri, bygge og anlæg, detailhandel og serviceerhverv samt forbrugerforventningerne, beskrives i metodedokumentet Tillidsindikator - metodebeskrivelse og analyse.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.