Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling
Asbjørn Hviid Mikkelsen
39 17 37 32

ahm@dst.dk

Hent som PDF

Koncerner i Danmark

Tallene er tilgængelige i Statistikbanken. Se også Koncerner

Det vil være muligt at købe skræddersyede løsninger baseret på datamaterialet, og der kan også gives forskeradgang til mikrodata.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Koncerner i Danmark offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik under emnet Erhvervsliv.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Tabeller for Koncerner i Danmark findes i Statistikbanken.

Adgang til mikrodata

Der kan gives forskeradgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Det vil være muligt at købe skræddersyede opgaver på baggrund af datamateriale hos DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Statistikken følger Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Koncerner i Danmark offentliggøres på et så detaljeret niveau, at det er nødvendigt at foretage diskretionering, for at sikre at man ikke kan identificere de enkelte koncerner. I praksis betyder det at der ikke offentliggøres oplysninger, der bygger på tal fra under tre enheder.

Reference til metodedokumenter

Statistikkens variable er dokumenteret i TIMES.

Statistikkens metode er ikke yderligere beskrevet.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.