Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling
Asbjørn Hviid Mikkelsen
39 17 37 32

ahm@dst.dk

Hent som PDF

Koncerner i Danmark

Undersøgelsen gennemføres så vidt vides kun i Danmark. Samme metode er anvendt siden første år statistikken er udgivet for (2009). Koncernstrukturer gennemgår betydelige ændringer, hvorfor statistikken må forventes at være af relativ bevægelig karakter, hvad angår antal koncerner og antal fuldtidsansatte.

International sammenlignelighed

Undersøgelsen gennemføres så vidt vides kun i Danmark.

Sammenlignelighed over tid

Samme metode er anvendt siden første år (2009). Koncernstrukturer gennemgår betydelige ændringer, hvorfor statistikken må forventes at være af relativ bevægelig karakter, hvad angår antal koncerner og antal fuldtidsansatte.

Fra referenceåret 2015 overgår statistikken til at opgøre årsværk (fuldtidsansatte ) med 2 decimaler, hvor der tidligere er blevet afrundet til hele tal. Konsekvensen er mindre afvigelser i de to mindste intervalle for fuldtidsansatte i statistikbanktabellerne konc1 og konc4 (intervallerne 1 ansat og 2-9 ansatte).

Siden december 2014 er danske selskaber forpligtede til at registrere deres ejerforhold hos Erhvervsstyrelsen. Dette medfører at der er langt bedre data tilgængelig om koncernrelationer. Disse bliver i perioden 2015 og 2016 indarbejdet i Danmarks Statistiks kilder til Koncernstatistikken, og medfører at vi har flere og bedre bindinger mellem selskaber (og kan indføre bedre metodiske modeller i vores behandling). Man skal derfor være påpasselig med at sammenligne med data fra tidligere år.

Fra og med reference året 2017 vil firmaer med ophør i løbet af tællingsåret som udgangspunkt ikke automatisk være bundet i koncern længere, da vi i udgangspunkt laver en statistik der udtrykker et snit 31/12 i tællingsåret. For at sikre at store dele af de beskæftige falder ud af koncern på grund af en omstrukturering, gennemgås firmaer der ophører i tællingsåret, og tidligere har været i koncern. Firmaer der fx er faldet ud på grund af en fusion, bindes til det firma de er fusioneret med, såfremt denne stadig er i en koncern.

Sammenhæng med anden statistik

Koncerner i Danmark er sammenlignelig med den generelle firmastatistik når der tages højde for statistikkens afgrænsninger.

Intern konsistens

Overliggende grupperinger af antal virksomheder i koncern og antal fuldtidsansatte i koncern er beregnet ud fra de underliggende detaljerede oplysning (for de enkelte virksomheder), hvilket sikrer intern konsistens i data.