Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Helle Månsson
39 17 31 13

hej@dst.dk

Hent som PDF

International organisering og outsourcing

Statistikken udgives i International organisering og outsourcing. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Outsourcing. Data kan desuden gøres tilgængelige for forskere.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om International organisering og outsourcing.

Publikationer

Det er planlagt at gennemføre en mere dybtgående analyse af data fra denne og de foregående undersøgelser. Denne analyse ventes offentliggjort i 2018.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Outsourcing i følgende tabeller:

  • ORGOUT1: International outsourcing efter population, funktioner, branche og outsourcing
  • ORGOUT10: International outsourcing efter population, funktioner, branche og enhed
  • ORGOUT20: Outsourcede job fra Danmark til udlandet efter population, branche og jobtype
  • ORGOUT35: International outsourcing af funktioner efter population, funktioner, destination, enhed
  • ORGOUT40: Firmaers motiver for international outsourcing efter population, motiver, branche og betydning

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Undersøgelsen indgår i et større europæiske projekt, og data vil i 2018 blive leveret til Eurostat.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Der er ikke benyttet diskretionering i forbindelse med offentliggørelse af tal i Nyt fra Danmarks Statistik eller i Statistikbanken. De almindelige regler om diskretionering vil blive fulgt, hvis der opstår behov for det.

Reference til metodedokumenter

Dokumentation af 2009-2011 undersøgelsen kan læses i den gamle kvalitetsdeklaration om International organisering og outsourcing 2011.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.