Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Helle Månsson
39 17 31 13

hej@dst.dk

Hent som PDF

International organisering og outsourcing

Data til denne statistik er indsamlet ved hjælp af spørgeskemaer fra en population på ca. 3.200 virksomheder med 50 eller flere ansatte. De indberettede data fejlsøges maskinelt og manuelt. Manglende værdier imputeres. Ved imputering tildeles en værdi til en variabel med uønsket værdi, typisk fordi respondenten ikke har indberettet noget i det pågældende felt.

Kilder

Data er indsamlet via et elektronisk spørgeskema til ca. 3.200 virksomheder, og er suppleret med baggrundsdata om de medvirkende virksomheder fra det erhvervsstatistiske register.

Indsamlingshyppighed

Statistikken er indsamlet tre gange, for perioderne 2014-2016, 2009-2011 og 2001-2006, og er således ikke indsamlet med en fast frekvens.

Indsamlingsmetode

Data er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, og er suppleret med baggrundsdata om de medvirkende virksomheder fra det Erhvervsstatistiske Register.

Datavalidering

Der er gennemført en fejlsøgning af det indsamlede materiale, hvor der især er fokuseret på konsistensen imellem svarene på de forskellige spørgsmål i undersøgelsen, samt på sandsynligheden af indberettede værdier - fx. antallet af outsourcede job. På baggrund af fejlsøgningen er der taget kontakt til en række virksomheder med henblik på at opnå en konsistent og retvisende indberetning. Indberetninger fra de største virksomheder (opgjort i antal ansatte) - såkaldte forretningskritiske virksomheder - er gennemgået manuelt, hvorefter der i en række tilfælde er taget kontakt til virksomheden med henblik på at opnå en konsistent og retvisende indberetning. I fejlsøgningen er der i et vist omfang sammenlignet med den foregående undersøgelse for 2009-2011.

Databehandling

For de ca. 200 manglende indberetninger (objektbortfald) er der foretaget donorimputering med udgangspunkt i virksomheden størrelse (ansatte) og branche (DB07). Partielt bortfald er ligeledes behandlet via donorimputering efter samme kriterier som objektbortfaldet. Ved donorimputering defineres indledningsvis hvilke variable den skal omfatte. Dernæst defineres det, efter hvilke kriterier donoren skal findes - i dette tilfælde branche og antal ansatte. Herefter tildeles indberetninger med objekt- eller partielt bortfald indholdet fra den maskinelt identificerede donor.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik