Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Helle Månsson
39 17 31 13

hej@dst.dk

Hent som PDF

Innovation i den offentlige sektor

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Innovation. Se mere på statistikkens emneside eller på hjemmesiden for Center for Offentlig-Privat Innovation.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik i Innovation i den offentlige sektor.

Publikationer

Innovation og Forskning.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Innovation i følgende tabeller:

  • OIN01DK: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter statsligt niveau - branche (DB07) - størrelsesgrupper, innovationstype og tid
  • OIN02DK: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter statsligt niveau - branche (DB07) - størrelsesgrupper, nyhedsgrad og tid
  • OIN03DK: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter statsligt niveau - branche (DB07) - størrelsesgrupper, igangsætter og tid
  • OIN04DK: Innovative arbejdssteder i den offentlige sektor efter statsligt niveau - branche (DB07) - størrelsesgrupper, opnået værdier og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Se Center for Offentlig-Privat Innovation, hvor der er flere eksempler på offentlig innovation samt analyseresultater.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

På det eksisterende offentliggørelsesniveau er der ikke behov for diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data.

Copenhagen Manual, som blev offentliggjort i 2021 er manual for indsamling og bearbejdning mv. af statistik om innovation i den offentlige sektor - mens Oslo-manualen retter sig mod undersøgelser af erhvervslivets innovation, så vil Copenhagen Manual være direkte rettet mod undersøgelser af innovation i den offentlige sektor. Arbejdet med at udvikle manualen ledes af Center for Offentlig Innovation, og eksperter fra en række lande og institutioner deltager i udarbejdelsen, herunder OECD samt en række statistikbureauer. En sådan manual vil øge mulighederne for at etablere internationalt sammenlignelige statistikker.”

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.