Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Helle Månsson
39 17 31 13

hej@dst.dk

Hent som PDF

Innovation i den offentlige sektor

Alle de nordiske, lande har indsamlet og offentliggjort sammenlignelig statistik, dvs. Norge, Sverige, Island og Finland.

International sammenlignelighed

Der er mulighed for at sammenligne med tilsvarende statistikker for Norge, Sverige, Island og Finland, se fx https://www.innovationbarometer.org/nordic-publication/. En manual for indsamling og bearbejdning mv. af statistik om innovation i den offentlige sektor - Copenhagen Manual - er udarbejdet og blev offentliggjort i 2021. Arbejdet med at udvikle manualen ledes af Center for Offentlig-Privat Innovation, og eksperter fra en række lande og institutioner deltager i udarbejdelsen, herunder OECD samt en række statistikbureauer. Manualen har øget mulighederne for at etablere internationalt sammenlignelige statistikker.”

Sammenlignelighed over tid

Undersøgelsen er en videreførelse af tilsvarende undersøgelser for perioderne 2015-2016 og 2018-2019. Der er kun foretaget enkelte justeringer i de variable, som indsamles, så der er en høj grad af sammenlignelighed.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken om innovation i offentlige institutioner kan til en vis grad sammenholdes med statistikken om innovation i erhvervslivet. I begge statistikker anvendes EU's og OECD's retningslinjer for udarbejdelse af statistikken som grundlag. Blandt de centrale variable kan introduktion af nye eller væsentligt ændrede produkter, serviceydelser og processer i et vist omfang sammenlignes. Der er dog en række centrale forskelle imellem de to statistikker. For det første er statistikken om innovation i offentlige institutioner er en frivillig undersøgelse, mens statistikken om innovation i erhvervslivet er lovpligtig. For det andet afviger referenceperioden imellem de to statistikker: Statistikken om erhvervslivets innovation opgøres for de fleste variable for den seneste 3-årige periode, mens statistikken om innovation i den offentlige sektor opgøres for den seneste 2-årige periode. Endelig er der for det tredje det generelle og væsentlige forbehold ved sammenligninger, at de overordnede rammevilkår for innovation kan være forskellige i en privat virksomhed i markedskonkurrence og en politisk ledet offentlig sektor.

Intern konsistens

Der er en meget høj grad af konsistens i datasættet, idet undersøgelsen er gennemført via en web-baseret spørgeskema med ruter, der er afhængige af de oplyste svar.