Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Helle Månsson
39 17 31 13

hej@dst.dk

Hent som PDF

Innovation i den offentlige sektor

Den statistiske behandling vedrører primært dannelse af afledte variable og formatering af datamaterialet til tabeller og figurer. Fejlsøgning er ikke anvendt, idet spørgsmålene i undersøgelsen er af kvalitativ karakter, hvor det er respondentens vurdering, der ligger til grund for besvarelsen. Samtidig har anvendelsen af et web-baseret spørgeskema betydet, at det ikke forekommer at respondenten har besvaret spørgsmål, som skulle springes over (såkaldte rutefejl, og heller ikke fejl i form af manglende besvarelse af enkelte spørgsmål forekommer (såkaldte item non-response fejl).

Kilder

Statistikken er spørgeskemabaseret og oplysningerne er baseret på svar fra 1.611 offentlige arbejdssteder fra en stikprøve bestående af 4.494 arbejdssteder blandt en population af 14.297 offentlige arbejdssteder. Arbejdsstederne er udvalgt afhængigt af antallet af ansatte, statsligt niveau (stat, region, kommune) og arbejdsstedets branche. Arbejdsstederne i stikprøven er tilfældigt udvalgt.

Indsamlingshyppighed

Undersøgelsen er en videreførelse af de tidligere undersøgelser for perioderne 2015-2016 og 2018-2019.

Indsamlingsmetode

Der er anvendt web-spørgeskema til indsamling af data.

Datavalidering

Fejlsøgning er ikke anvendt, idet spørgsmålene i undersøgelsen er af kvalitativ karakter, hvor det er respondentens vurdering, der ligger til grund for besvarelsen. Samtidig har anvendelsen af et web-baseret spørgeskema betydet, at det ikke forekommer at respondenten har besvaret spørgsmål, som skulle springes over (såkaldte rutefejl, og heller ikke fejl i form af manglende besvarelse af enkelte spørgsmål forekommer (såkaldte item non-response fejl eller partielt bortfald).

Databehandling

Det indsamlede materiale er vægtet, således at der er korrigeret for bortfaldet.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.