Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Jarl Quitzau og Uwe Pedersen.
tlf. 39 17 35 94, 39 17 34 24

jaq@dst.dk, uwp@dst.dk

Hent som PDF

Indkomststatistik

Hovedparten af indkomststatistikken udgives normalt i september, 9 måneder efter referenceperiodens afslutning, sammen med NYT fra Danmarks Statistik. Udgivelsen af statistikken for 2019 og 2020 var grundet COVID-19 ekstraordinært rykket til november.

Socioøkonomisk status, disponibel indkomst, lejeværdi og indkomstfordelingsmålene udgives i november.

Med undtagelse af de COVID-19 relaterede forsinkelser er statistikken altid offentliggjort til tiden.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Hovedparten af Indkomststatistikken udgives normalt i september, 9 måneder efter referenceperiodens afslutning, sammen med NYT fra Danmarks Statistik. Udgivelsen af statistikken for 2019 og 2020 var grundet COVID-19 ekstraordinært rykket til november.

Indkomster fordelt på Socioøkonomisk status, disponibel indkomst, lejeværdi og indkomstfordelingsmålene udgives i november.

Specielt for 2019 og 2020 gælder at der som følge af situationen omkring COVID-19 fra Regeringen i foråret 2020 og i foråret 2021 blev lanceret en række hjælpepakker med henblik på at holde hånden under det danske erhvervsliv. Et af tiltagene omhandlede en generel udsættelse af de almindelige frister for personligt ejede virksomheder med hensyn til indberetninger af virksomhedsoverskud mv. til SKAT for indkomståret 2019 og 2020. Fristerne blev i den forbindelse rykket fra juni 2020 til 1. september 2020 og juni 2021 til 1. september 2021. Danmarks Statistik modtog imidlertid den første leverance af Skattestyrelsens data for slutligningen efter de 8 måneder i august, altså før indberetningsfristen d. 1. september for personligt ejede virksomheder. Datagrundlaget var på det tidspunkt således særdeles mangelfuldt, da et stort antal selvstændige simpelthen ikke indgik. Som følge af dette var indkomststatistikken for tællingsåret 2019 og 2020 ekstraordinært udsat til november 2020 og november 2021, da den nødvendigvis skulle ske på baggrund af en senere leverance af data for slutligningen, som først blev modtaget i november måned.

Publikationspunktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.