Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Sædholm Nielsen
39 17 30 05

mne@dst.dk

Hent som PDF

Huslejeundersøgelsen

Tal for huslejeundersøglesen kan findes i statistikbanken under gruppe 04.1-2 under hhv. forbrugerprisindekset, nettoprisindekset og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives ikke en selvstændig Nyt fra Danmarks Statistik for denne statistik.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Tal for huslejeundersøglesen kan findes i statistikbanken under gruppe 04.1-2 under hhv. forbrugerprisindekset, nettoprisindekset og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).

  • PRIS111: Forbrugerprisindeks (2015=100) efter varegruppe og enhed
  • PRIS114: Nettoprisindeks (2015=100) efter varegruppe og enhed
  • PRIS117: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) (2015=100) efter varegruppe og enhed

Adgang til mikrodata

Det er ikke muligt at få adgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik følges. Datafortrolighedspolitik

Diskretionering og databehandling

Det er ikke nødvendigt at anvende diskretionering på det valgte offentliggørelsesniveau.

Reference til metodedokumenter

Der foreligger en samlet dokumentation af forbruger- og nettoprisindekset på FPI-Dokumentation under punktet Dokumentation. Denne beskriver også kort huslejeindekset.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.