Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Sædholm Nielsen
39 17 30 05

mne@dst.dk

Hent som PDF

Huslejeundersøgelsen

Opgørelsen er udarbejdet på en ensartet måde siden 1982. Huslejeundersøgelsen er direkte sammenligneligt med tilsvarende huslejeindeks fra andre landes EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).

International sammenlignelighed

Delindekset for husleje (COICOP-gruppe 04.1-2) under det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) er direkte sammenligneligt med tilsvarende delindeks fra andre landes HICP'er.

Sammenlignelighed over tid

Opgørelsen er udarbejdet på en ensartet måde siden 1982.

Referencetidspunktet for de indsamlede huslejer er ultimo januar, fra og med januar 2002 og frem til og med 2021. Siden 2022 er statistikken blevet opgjort kvartalsvist ultimo januar, april, juli og oktober.

  • I perioden april 1994 til oktober 1998 var referencetidspunkterne ultimo april og ultimo oktober.
  • I perioden oktober 1998 til januar 1999 var referencetidspunkterne ultimo oktober og ultimo januar.
  • I perioden januar 1999 til januar 2002 var referencetidspunkterne ultimo januar og ultimo juli.

Frem til 1982 blev indsamling af oplysninger foretaget ved hjælp af interviewere ved henvendelse til husstande i de udvalgte lejligheder. Efter udtræk af en ny stikprøve i efteråret 1982 sendes spørgeskemaer til lejlighedernes ejer eller administrator.

Siden 2020 har beregningen af huslejeudviklingen i de almene boliger været baseret på administrative data fra Landsbyggefonden, mens stikprøven for de privatejede lejeboliger blev øget markant fra ca. 1100 boliger til 140.000 boliger i 2022.

Sammenhæng med anden statistik

Der foreligger ikke anden statistik, der belyser området.

Intern konsistens

Datasættet er konsistent.