Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Sædholm Nielsen
39 17 30 05

mne@dst.dk

Hent som PDF

Huslejeundersøgelsen

Formålet med Huslejeundersøgelsen er at måle udviklingen i huslejen for lejeboliger.

Huslejeundersøgelsen anvendes primært til beregning af delindeks for huslejeudviklingen i forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). Huslejeudviklingen anvendes som indikator for prisudviklingen på lejeboliger og til regulering af huslejekontrakter.

Brugerbehov

Huslejeundersøgelsen anvendes af brugere af forbruger- og nettoprisindekset, dvs. en lang række offentlige og private virksomheder og den interesserede offentlighed ved vurdering af den økonomiske udvikling. Indekset anvendes desuden til regulering (indeksering) af huslejer.

Brugertilfredshed

De væsentligste brugere har mulighed for at give feedback på et årligt møde for kontaktudvalg for prisindeks.

Fuldstændighed af data

Huslejeudviklingen opgøres i overensstemmelse med anbefalinger vedr. opgørelse af huslejeudviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks.