Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Birger Larsen
39 17 34 59

mbl@dst.dk

Hent som PDF

Huslejeundersøgelsen

Statistikken indeholder oplysninger om huslejeudviklingen før boligstøtte og huslejeudviklingen efter boligstøtte. Til brug for forbrugerprisindekset måles den gennemsnitlige huslejestigning før boligstøtte. Til brug for nettoprisindekset måles den gennemsnitlige huslejestigning efter boligstøtte.

Indholdsbeskrivelse

Huslejeundersøgelsen anvendes til beregning af delindeks for huslejeudviklingen i forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). Huslejeudviklingen anvendes som indikator for prisudviklingen på lejeboliger og til regulering af huslejekontrakter. Til brug for forbrugerprisindekset måles den gennemsnitlige huslejestigning før boligstøtte. Til brug for nettoprisindekset måles den gennemsnitlige huslejestigning efter boligstøtte, idet der foretages et fradrag for udbetalt boligstøtte.

Huslejeundersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit af lejligheder på ca. 4.200 og stikprøven repræsenterer populationen af alle boliger, der er udlejet til private husholdninger. Den årlige udvikling i huslejen beregnes på grundlag af forholdet mellem de gennemsnitlige huslejer i januar måned aktuelt år og januar måned foregående år for de boliger, hvor der er registreret en husleje i begge perioder. Huslejeudviklingen efter boligstøtte opgøres på samme måde, idet der foretages et fradrag for udbetalt boligstøtte.

Grupperinger og klassifikationer

Ingen.

Indgår i forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) i gruppen 04.1-2 "Husleje" opdelt efter COICOP (Classification of Individual Consumption According to Purpose).

Sektordækning

Populationen af udlejede boliger.

Begreber og definitioner

Indeks for huslejeudviklingen: Forklaringer på begreber, der er relevante i forbindelse med indeks, kan findes i dokumentationen på følgende link: Indeksberegninger.

Lejebolig: Populationen omfatter udlejede lejligheder, udlejede huse samt andelslejligheder. Der spørges om huslejen for en bestemt bolig.

Enheder

Huslejeudviklingen for alle lejeboliger i gennemsnit i Danmark-

Population

Alle boliger, der er udlejet til private husholdninger i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2000-

Basisperiode

2000=100

Måleenhed

Indeksværdier og procentændringer.

Referencetid

Referencetidspunktet er ultimo januar, fra og med januar 2002.

  • I perioden april 1994 til oktober 1998 var referencetidspunkterne ultimo april og ultimo oktober.
  • I perioden oktober 1998 til januar 1999 var referencetidspunkterne ultimo oktober og ultimo januar.
  • I perioden januar 1999 til januar 2002 var referencetidspunkterne ultimo januar og ultimo juli.

Hyppighed

Årlig-

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik § 8 og Bekendtgørelse af lov om beregning af et nettoprisindeks.

Der er ingen EU-forordninger, der direkte dækker huslejeundersøgelsen, men krav fra en række EU-forordninger, der vedrører det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) implementeres også i huslejeundersøgelsen.

Indberetningsbyrde

Respondentbyrden er 190 timer, 0.05 mio.kr.

Øvrige oplysninger

Der foreligger ingen øvrige oplysninger.