Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Birger Larsen
39 17 34 59

mbl@dst.dk

Hent som PDF

Huslejeundersøgelsen

Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger, men kvaliteten af forbrugerprisindekset, hvor huslejeundersøgelsen indgår, vurderes til at være høj.

Samlet præcision

Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger, men kvaliteten af forbrugerprisindekset, hvor huslejeundersøgelsen indgår, vurderes til at være høj, hvilket understøttes af brugernes udmeldinger og vurderinger.

Stikprøveusikkerhed

Der er ikke foretaget nogen beregning af stikprøveusikkerheden i huslejeundersøgelsen, da stikprøven ikke er trukket simpelt tilfældigt.

Stikprøven fra 1982 vedligeholdes ved inddragelse af 40 nybyggede lejligheder pr. år således at den til stadighed afspejler den samlede population af lejeboliger.

Anden usikkerhed

Der må foretages skøn over hvor stor en andel af den samlede huslejestigning, der skyldes gennemførte forbedringer ud fra på forhånd fastlagte regler.

I huslejeundersøgelsen tages der højde for kvalitetsændringer i lejeboliger i stikprøven ved at anvende en værdi oplyst af dataindberetteren for en given forbedring og gange denne værdi med en fast procentandel (fx 50 pct.), der afhænger af forbedringens art. Den nye udregnede værdi trækkes ud af huslejestigningen inden den samlede gennemsnitlige huslejestigning bliver beregnet.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger, men kvaliteten af forbrugerprisindekset, hvor huslejeundersøgelsen indgår, vurderes til at være høj, hvilket understøttes af brugernes udmeldinger og vurderinger.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der foreligger kun endelige tal.