Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Birger Larsen
39 17 34 59

mbl@dst.dk

Hent som PDF

Huslejeundersøgelsen

Huslejeundersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit af lejligheder på ca. 4.200 og stikprøven repræsenterer populationen af alle boliger, der er udlejet til private husholdninger. Den årlige udvikling i huslejen beregnes på grundlag af forholdet mellem de gennemsnitlige huslejer i januar måned aktuelt år og januar måned foregående år for de boliger, hvor der er registreret en husleje i begge perioder. Huslejeudviklingen efter boligstøtte opgøres på samme måde, idet der foretages et fradrag for udbetalt boligstøtte.

Kilder

Huslejeundersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit af udlejede lejligheder på ca. 4.200.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Indsamling af oplysninger er skemabaseret og spørgeskemaerne sendes til lejlighedernes ejer eller administrator.

Der spørges om følgende oplysninger:

  • Månedlig husleje/boligafgift i tællingsmåneden. ekskl. varmebidrag for el og andre særlige ydelser (garage, parkeringsplads el. lign.).
  • Hvis en forhøjelse helt eller delvis skyldes forbedring eller modernisering, skal der endvidere oplyses, hvor stor en del af forhøjelsen der skyldes forbedring, samt forbedringens art.

Datavalidering

Det indkomne datamateriale fejlsøges både manuelt og maskinelt. I den maskinelle fejlsøgning flages hver lejebolig til yderligere kontrol, hvis prisændringen i forhold til sidste år er på mere end plus eller minus 10 pct.

Databehandling

Den gennemsnitlige huslejeudvikling beregnes ved at dividere et uvægtet gennemsnit af lejeboligernes aktuelle husleje med et uvægtet gennemsnit af lejeboligernes husleje i forrige periode. Kun lejeboliger, hvor der er registreret en husleje i begge perioder indgår.

Korrektion

Beregningen af et prisindeks forudsætter, at de varekurve der sammenlignes er identiske, også hvad angår varernes kvalitet. Ved kvalitetsændringer skal priserne derfor principielt korrigeres herfor.

I huslejeundersøgelsen tages der højde for kvalitetsændringer i lejeboliger i stikprøven ved at anvende en værdi oplyst af dataindberetteren for en given forbedring og gange denne værdi med en fast procentandel (fx 50 pct.), der afhænger af forbedringens art. Den nye udregnede værdi trækkes ud af huslejestigningen inden den samlede gennemsnitlige huslejestigning bliver beregnet.