Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og uddannelse, Personstatistik
Asger Bromose Langgaard
21 59 96 46

alg@dst.dk

Hent som PDF

Højskolekurser

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet kurser og voksen uddannelse Lange kurser findes her. Korte kurser findes her

Forskere kan få adgang til mikrodata fra kursistregistret efter aftale med Danmarks Statistik.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der er ikke en fast årlig udgivelse i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Kurser og voksenuddannelse i følgende tabeller:

  • VEUHOJ11: Kursusdeltagelse i lange højskolekurser efter uddannelsesområde, alder, køn, institutionstype, tidsangivelse og enhed.

  • VEUHOJ21: Kursusdeltagelse i korte højskolekurser efter uddannelsesområde, alder, køn, institutionstype, tidsangivelse og enhed.

Adgang til mikrodata

Statistikken er samlet i Danmarks Statistiks kursistregister, som er et kumuleret register, som kan knyttes sammen andre personstatistiske registre, uddannelsesregistret, institutionsregistret og erhvervsregistret mv. Dette giver omfattende anvendelsesmuligheder. Forskere og analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens anonymiserede mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik følges.

Diskretionering og databehandling

Af diskretionshensyn er der i forbindelse med offentliggørelser i statistikbanken kun mulighed for at krydse et begrænset antal variable.

Reference til metodedokumenter

I Uddannelsesmanualen gives en sammenhængende beskrivelse af hele statistikområdet: datamodel, datafangst, statistikprodukter og arbejdets organisering.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.