Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og uddannelse, Personstatistik
Asger Bromose Langgaard
21 59 96 46

alg@dst.dk

Hent som PDF

Højskolekurser

Data indsamles årligt fra højskolernes administrative systemer og via manuel indberetning. De indsamlede data gennemgår tjek af institutioner, uddannelsestype, varighed på kurser og personnumre. Desuden undersøges det, om elever er blevet indberettet flere gange og om de indsamlede data passer med tidligere indberetninger. Når data er valideret opdeles det i højskoletype, uddannelsesområde og kursuslængde. Årselever beregnes ud fra kursernes længde og antallet af kursister.

Kilder

Godkendte udbydere af voksen- og efteruddannelse i form af højskolekurser. Alle danske højskoler som er med på højskoleforeningens liste over højskoler indgår i statistikken.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Indberetningen sker enten gennem højskolernes administrationssystem direkte til Danmarks Statistik via en system-til-systemløsning eller på fremsendte skemaer udarbejdet i Excel. 80 procent af indberetningerne bliver overført via højskolens elevadministrationssystem og 20 procent af indberetningerne sker via manuel udfyldelse af et Excel ark.

Datavalidering

Data kontrolleres for korrekt institutionsnummer, valide datoer/perioder, valide koder for kursustype og personnummer. Det undersøges, om personnumrene findes i det centrale personregister, og eventuelle fejl og mangler rettes til så vidt muligt. Anvender højskolen en system-til-system indberetning, så er der indbyggede fejlfiltre i dette, som sikrer, at de data som Danmarks Statistik modtager, er i korrekt stand, eksempelvis koder for uddannelser og institutioner har det korrekte antal cifre. Herudover sammenlignes årets tal med de foregående 3 år. Dette sker overordnet for hver enkelt institution, samt fordelt på uddannelsestyper og antallet af uger kurset varer. Store udsving giver anledning til at højskolen kontaktes for at få en bekræftelse på, at det er den faktiske udvikling. Endelig tjekkes det i behandlingen, om den samme elev er indrapporteret flere gange på det samme kursus på det samme tidspunkt. Hvis dette er tilfældet slettes overflødige observationer.

Databehandling

Ud over fejlsøgning og fejlretning, grupperes data efter uddannelsesområde. Årselever beregnes som det samlede antal uger eleverne har gået på højskole divideret med 40.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.