Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og uddannelse, Personstatistik
Asger Bromose Langgaard
21 59 96 46

alg@dst.dk

Hent som PDF

Højskolekurser

Statistikken er relevant for enkeltpersoner, offentlige myndigheder, private interesseorganisationer, udenlandske interessenter samt leverandørerne af de statistiske grunddata. Statistikken kan eksempelvis bruges som grundlag for offentlige og private planlægningsformål, forskning, uddannelse, debat og markedsføring mv.

Brugerbehov

Anvendelsesområder: Offentlige og private planlægningsformål, forskning, uddannelse, debat og markedsføring mv.

Brugertilfredshed

1-2 gange om året afholdes møde i kontaktudvalget for Uddannelse hvor brugerrepræsentanter fra udvalgte ministerier, arbejdsmarkedsorganisationer, interesseorganisationer inden for uddannelsessektoren har mulighed for at kommentere på statistikken.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik