Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og uddannelse, Personstatistik
Asger Bromose Langgaard
21 59 96 46

alg@dst.dk

Hent som PDF

Højskolekurser

Der findes statistik om højskoler i Danmark tilbage til 1901, men statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2005 og frem til i dag. De korte kurser, på under 12 uger, er dog først med fra 2012. Der er ikke en fælles international standard for statistik om højskoler, men der kan findes tilsvarende opgørelser for Norge og Sverige. Der findes andre statistikker om højskoler i Danmark, men der kan være forskel på definitioner (fx skoleåret), definitionen af kursernes længde (fx korte og lange kurser) og opgørelsesmetoder (fx opgørelse på baggrund af tilskud eller faktisk aktivitet), som kan gøre, at der ikke er direkte sammenlignelighed.

International sammenlignelighed

I EU- og OECD sammenhæng, hvor der ellers er tæt samarbejde om uddannelsesstatistik, opgøres der ikke kursusaktiviteter ved højskoler, da der ikke er tale om kompetencegivende uddannelser.

Statistiska Centralbyrån i Sverige opgør statistik over de svenske højskoler, men anvender andre kategorier, som ikke er direkte sammenlignelige med de danske. Statistisk Sentralbyrå i Norge har frem til 2015 opgjort statistik over antal elever på de lange norske højskolekurser. Antallet af elever må forventes at være højere end antallet af årselever, fordi to deltidselever bliver til en årselev. Omvendt vil det være mindre end antallet af kursister, da nogle personer tager mere end et højskolekursus. Et langt norsk højskolekursus er på mere end 94 dage, hvilket svarer til cirka 13 uger. Norge klassificere derfor nogle kurser som korte, der i Danmark vil blive klassificeret som lange.

Sammenlignelighed over tid

Sammenligneligheden fra 2005 og frem til i dag er god. Kurser på under 12 uger, er først opgjort fra 2012, hvorfor der vil være en stor stigning i det samlede antal kursister fra 2011 til 2012. Kurser på 12 uger eller mere kan følges tilbage til 2005.

Statistik om højskoler kan spores tilbage til 1902 med 1901 som første opgørelses år. Det kan dog ikke garanteres at tal før og efter 2005 er direkte sammenlignelige.

Sammenhæng med anden statistik

Kursister ved højskoler indgår i Danmarks Statistiks kursistregister og indgår således i den samlede statistik for voksen- og efteruddannelsesområdet. Der anvendes samme klassifikation af uddannelser, som der anvendes på det ordinære uddannelsesområde (fuldtidsuddannelserne) og det er derfor muligt at foretage sammenligner på tværs af de to områder.

Der er dog nogle forskelle på de specialiserede højskoletabeller (på nær VEUHOJ15) og tabellen for det samlede voksen- og efteruddannelsesområde. Skoleåret defineres for højskolerne som 1. august til 31. juli, da dette reflekterer højskolernes arbejdsmetode. I de selvstændige højskoletabeller (statistikbanktabellerne VEUHOJ11 og VEUHOJ21) måles alder den 30. september, mens det samlede voksen- og efteruddannelsesområde måler alderen 1. januar i det angivne år.

I perioden 2008 til 2010 findes enkelte forberedende uddannelseskurser, som ikke er foregået på en højskole eller fri fagskole. Disse kurser fremgår af den samlede tabel for voksen- og efteruddannelsesområdet (statistikbanktabel VEU20), men ikke af højskoletabellerne.

Der er kommet nye versioner af tabellerne i statistikbanken for kursister ved højskole (statistikbanktabellerne VEUHOJ 11 og VEUHOJ21). De nye tabeller benytter en grovere, men mere korrekt inddeling på institutionstype end de afsluttede tabeller (statistikbanktabellerne VEUHOJ10 og VEUHOJ20). Der er også en lettere revision af tallene i de nye tabeller.

Undervisningsministeriet har ved flere lejligheder offentliggjort oversigter over antal årselever på højskoler. Dette er gjort på baggrund af de tilskud, der udbetales til højskolerne. Danmarks Statistik opgør aktiviteten på baggrund af den indberettede varighed af de enkelte kursusforhold. Dette giver ikke det samme omfang af aktivitet ved højskolerne. Dette skyldes både, at det realiserede aktivitetsomfang ikke er identisk med det omfang udbetalte tilskud måler, samt at periodiseringen for indberetningerne er forskellig.

Intern konsistens

Ingen bemærkninger.