Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Chris Cornelia Friis Christiansen
39 17 36 76

bosted@dst.dk

Hent som PDF

Herberger og forsorgshjem mv.

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet [https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920). Statistikken har tidligere været offentliggjort i Ankestyrelsens Botilbudsstatistik, men er fra 1. juli 2016 overflyttet til Danmarks Statistik. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives en gang om året i Nyt fra Danmarks Statistik under emnet 'Sociale forhold'.

Publikationer

Statistikken indgår ikke i nogen publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Herberger og forsorgshjem i følgende tabeller:

  • HERFOR1: Personer på boformer efter alder, overnatning og køn
  • HERFOR2: Personer på boformer efter alder, ophold og køn
  • HERFOR3: Ophold på opholdssteder efter overnatning, alder og køn

Arkiv i statistikbanken. - BOF11A: Personer på boformer efter alder, overnatning og køn - BOF11B: Personer på boformer efter alder, ophold og køn - BOF12: Ophold på opholdssteder efter overnatning, alder og køn

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikken stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Data offentliggøres pt. ikke på kommuneniveau eller for forskellige herberg og forsorgshjem, men udelukkende på landsniveau. Data vurderes på nuværende tidspunkt at være for spinkelt til at kunne offentliggøres på kommuneniveau eller for forskellige herberg og forsorgshjem.

Reference til metodedokumenter

Metodebekrivelse for Boformer.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.