Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Chris Cornelia Friis Christiansen
39 17 36 76

bosted@dst.dk

Hent som PDF

Herberger og forsorgshjem mv.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har bedt Danmarks Statistik om at indsamle og offentliggøre statistik om ophold på landets § 110 herberg og forsorgshjem mv. Statistikken kan anvendes til at styrke bredden på det sociale område.

Brugerbehov

Det formodes, at statistikken har interesse for alle, der har interesse i samfundsmæssige forhold og særligt udsatte.

Brugertilfredshed

Statistikken er i efteråret 2018 præsenteret på et brugerudvalgsmøde for velfærdsområdet i Danmarks Statistik.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.