Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Iben Birgitte Pedersen
39 17 36 03

ipe@dst.dk

Hent som PDF

Frihedsberøvelser

I Statistikbanken offentliggøres tal for frihedsberøvelser i tabellerne STRAF70, STRAF71, STRAF72, STRAF73, og STRAF74.

Derudover indgår statistikken i publikationen Kriminalitet. Se mere på statistikkens Emneside.

Der er mulighed for at få udført skræddersyede opgaver på de færdige datasæt og gennem Forskerordningen kan forskere få adgang til afidentificerede mikrodata.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken er indtil videre ikke publiceres i NYT.

Publikationer

Statistikken offentliggøres i publikationerne Kriminalitet.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Frihedsberøvelser i følgende tabeller:

  • STRAF70: Anholdelser efter køn, overtrædelsens art, afslutningsmåde, alder og tid
  • STRAF73: Anholdelser efter køn, alder, uddannelse og tid
  • STRAF72: Anholdelser efter bopæl i Danmark, overtrædelsens art og tid
  • STRAF74: Anholdelser efter overtrædelsens art, uddannelse og tid
  • STRAF71: Anholdelser efter køn, alder, bopæl i Danmark og tid

Adgang til mikrodata

Data om frihedsberøvelser opbevares som færdigbearbejdede datasæt med samtlige grundoplysninger på individniveau. Der er mulighed for at få udført skræddersyede opgaver på de færdige datasæt. Gennem Forskerordningen kan forskere få adgang til afidentificerede mikrodata, dvs. data hvor alle identifikationsoplysninger som personnummer og journalnummer er fjernet.

Anden tilgængelighed

Data stilles til rådighed for DST Consulting, Forskningsservice og andre brugere i Danmarks Statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

I statistikken om frihedsberøvelser fordeles ikke på andre personkarakteristika end køn, alder og uddannelse. Hermed sikres, at der ikke offentliggøres oplysninger, der kan henføres til enkeltpersoner.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen særskilte metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.