Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Iben Birgitte Pedersen
39 17 36 03

ipe@dst.dk

Hent som PDF

Frihedsberøvelser

Statistikken anvendes bredt bl.a. af myndigheder, virksomheder, organisationer, forskere og i pressen, til offentlig og privat planlægning, forskning og i den offentlige debat. Fremsatte synspunkter og ønsker fra centrale brugere tages i betragtning ved udarbejdelse af statistikken.

Brugerbehov

Statistikken anvendes af ministerier (primært Justitsministeriet), politikredsene og retterne. Statistikken anvendes også i bred almindelighed hvor kriminalitetsstatistikkerne ofte kommenteres i pressen og i offentlig debat.

Brugertilfredshed

Statistikken bliver ofte brugt af pressen og tabellerne i Statistikbanken bliver hyppigt anvendt. I forbindelse med udarbejdelse af årspublikationen Kriminalitet afholdes møder med centrale brugere af statistikken. Fremkomne synspunkter og ønsker inddrages i planlægningen af den publicerede statistik.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.