Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Iben Birgitte Pedersen
39 17 36 03

ipe@dst.dk

Hent som PDF

Frihedsberøvelser

Statistikken er siden 2015 udarbejdet på samme datagrundlag og er derfor på det overordnede plan sammenlignelig over tid.

Som følge af lovændringer eller ønsker om belysning af særlige lovovertrædelser sker der løbende ændringer i inddelingen af lovovertrædelserne.

International sammenlignelighed

Der findes ingen international sammenlignelig statistik.

Sammenlignelighed over tid

Statistikkens sammenlignelighed over tid for især antallet af anholdelser for færdselslovsovertrædelser og særlovsovertrædelser kan være påvirket af politiets aktivitet i form af fx hastighedskontroller eller indsatser i nattelivet. En stigning i antallet af anholdelser på disse områder behøver derfor ikke være udtryk for et stigende antal lovovertrædere, men at en større del af dem konstateres og fører til anholdelse.

På grund af en teknisk fejl, er oplysninger om anholdelser vedr. ordenbekendtgørelsen ikke overført til KR fra medio 2017.

Sammenhæng med anden statistik

Der findes ikke anden dansk statistik om emnet.

Intern konsistens

Data er internt konsistente.