Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Iben Birgitte Pedersen
39 17 36 03

ipe@dst.dk

Hent som PDF

Frihedsberøvelser

Data om frihedsberøvelser, som Danmarks Statistiks modtager fra Rigspolitiets Centrale Kriminalregister, kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister og med data fra Danmarks Statistiks uddannelsesstatistikregister.

Statistikken er baseret på allerede validerede data, men for centrale variable foretages en sandsynlighedskontrol hvor resultaterne sammenlignes med data fra året før.

Kilder

Statistikkens oplysninger om frihedsberøvelser omfatter alle frihedsberøvelser, der er registreres i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister. Oplysningerne samles i Danmarks Statistiks register over indsættelser som kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister og Danmarks Statistiks uddannelsesstatistikregister.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Data til denne statistik indhentes fra administrative registre.

Datavalidering

Data til statistikken er trukket fra andre af Danmarks Statistiks registre og er derfor allerede validerede. Der foretages dog for centrale variable en sandsynlighedskontrol i form af en sammenligning med data fra året før. Eventuelle store udsving i fordelingen søges forklaret. Der kan fx være tale om lovændringer eller ændringer i den administrative praksis, der kan give ændringer i fordelingerne.

Databehandling

Data om anholdelser fra Danmarks Statistiks register over indsættelser kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister og med data fra Danmarks Statistiks uddannelsesstatistikregister.

Ved etablering af datagrundlaget er der taget højde for, at en person under en anholdelse kan blive flyttet fra en politistation/arrest til en anden. I det Centrale Kriminalregister vil der i disse situationer være flere registreringer. I udarbejdelsen af statistikken er disse registreringer samlet til ét forløb.

Til den enkelte anholdelse er der tilføjet information om hvordan anholdelsen er afsluttet: enten ved løsladelse eller ved overførsel til varetægtsfængsling/afsoning.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.