Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Rune Thorhauge
39 17 31 25

rut@dst.dk

Hent som PDF

Forskeruddannelse

Statistikken baseres på årlige indberetninger fra danske institutioner, der er godkendt til at udbyde ph.d.-uddannelse. Der er tale om en totaltælling. De indsendte data fra hver indberetter kontrolleres for manglende oplysninger, for om oplysningerne er indbyrdes konsistente, og der ses på udviklingen over tid. Er der behov for supplerende eller korrigerede oplysninger rettes henvendelse til indberetterne.

Kilder

Statistikken baseres på indbetninger fra danske institutioner, der er godkendt til at udbyde ph.d.-uddannelser. Der er tale om en totaltælling.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles fra de institutioner der er godkendt til at udbyde ph.d.-uddannelser og Danmarks Statistik modtager data som excel-ark. Fra 2013-statistikken har et stigende antal indberettere anvendt et system-til-system-format.

Datavalidering

Det indsendte materiale underkastes kontrol for fejl. Det kontrolleres især for manglende oplysninger hos de enkelte indberettere. Det undersøges også om de indsendte oplysninger for en ph.d.-studerende er indbyrdes konsistente. Endvidere sammenholdes den enkelte indberetning fra et universitet med data fra tidligere perioder og med lignende indberetninger inden for samme hovedområde i den aktuelle periode. Desuden bliver invalide CPR-numre rettet.

Ved manglende oplysninger, inkonsistenser samt uforklarlige udviklinger i statistikken rettes henvendelse til indberetteren om korrektheden af de indsendte data.

Databehandling

Det indsendte materiale underkastes kontrol for fejl. Det kontrolleres især for manglende oplysninger hos de enkelte indberettere. Det undersøges også om de indsendte oplysninger for en phd-studerende er indbyrdes konsistente og lever op til de krav der er stillet. Der ses bl.a. på om ph.d-forløbets datoer er i overensstemmelse med hinanden, om den ordning man er på stemmer i overens med den oplyste adgangsgivense eksamen og om registrerede erhvervsPhD-studerende har en ekstern vejleder tilknyttet.

Korrektion

Ved personer som har mere end ét ph.d.-forløb, kan forløbene ikke overlappe hinanden og hvis de gør det - bliver dette rettet.