Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Rune Thorhauge
39 17 31 25

rut@dst.dk

Hent som PDF

Forskeruddannelse

Statistikken er relevant for ministerier, universiteter, offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer, medier og forskere, som grundlag for bl.a. forskning og analyser. Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på andre statistikområder i Danmarks Statistik, idet uddannelsesdata er relevant i mange sammenhænge.

Brugerbehov

Centrale brugere af statistikken er ministerier, universiteter, offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer, medier og forskere.

Brugertilfredshed

1-2 gange om året afholdes møde i kontaktudvalget for Uddannelsesstatistik samt i kontaktudvalget for statistikker vedr. Forskning, Udvikling og Innovation, hvor brugerrepræsentanter fra udvalgte ministerier, arbejdsmarkedsorganisationer, interesseorganisationer inden for uddannelsessektoren har mulighed for at kommentere på statistikken.

Endvidere holdes der årligt møde med dataleverandører/databrugere fra universiteterne, hvor de giver Danmarks Statistik tilbagemelding på datakvaliteten og publiceringerne.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.