Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Gitte Frej Knudsen
39 17 31 19

gfk@dst.dk

Hent som PDF

Fondes aktiviteter

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Fonde. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik Fondes aktiviteter.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Fonde i følgende tabeller:

 • FOND00: Bevilligede fondsmidler efter fondstype, bevillingsniveau, nøgletal og tid
 • FOND01: Bevilligede fondsmidler efter fondstype, nøgletal, formål og tid
 • FOND02: Bevilligede fondsmidler efter fondstype, virkemidler, formål og tid
 • FOND03: Bevilligede fondsmidler efter fondstype, modtagertype, formål og tid
 • FOND04: Bevilligede fondsmidler efter fondstype, modtagernationalitet, formål og tid
 • FOND05: Bevilligede fondsmidler til videnskabeligt formål efter fondstype, hovedområder og tid
 • FOND06: Bevilligede fondsmidler til kulturelle formål efter fondstype, hovedområder og tid
 • FOND07: Bevilligede fondsmidler til sociale formål efter fondstype, aldersgrupper, hovedområder og tid
 • FOND08: Bevilligede fondsmidler til natur og miljøformål efter fondstype, hovedområder og tid
 • FOND09: Bevilligede fondsmidler til sundhed og motionsformål efter fondstype, hovedområder og tid
 • FOND10: Bevilligede fondsmidler til uddannelses- og folkeoplysningsformål efter fondstype, hovedområder og tid
 • FOND11: Bevilligede fondsmidler til erhvervs- og regionaludviklingsformål efter fondstype, hovedområder og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Der er ingen anden tilgængelighed for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Der offentliggøres generelt kun resultater på et aggregeringsniveau hvor diskretionering ikke er nødvendig

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.