Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
3917 3542

pal@dst.dk

Hent som PDF

Fondes aktiviteter

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Fonde. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik Fondes aktiviteter.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Fonde i følgende tabeller:

 • FOND00: Bevilligede fondsmidler efter fondstype, bevillingsniveau, nøgletal og tid
 • FOND01: Bevilligede fondsmidler efter fondstype, nøgletal, formål og tid
 • FOND02: Bevilligede fondsmidler efter fondstype, virkemidler, formål og tid
 • FOND03: Bevilligede fondsmidler efter fondstype, modtagertype, formål og tid
 • FOND04: Bevilligede fondsmidler efter fondstype, modtagernationalitet, formål og tid
 • FOND06: Bevilligede fondsmidler til kulturelle formål efter fondstype, hovedområder og tid
 • FOND012: Bevilligede fondsmidler til sociale formål efter fondstype, aldersgrupper, hovedområder og tid
 • FOND014: Bevilligede fondsmidler til sundhedsformål efter fondstype, hovedområder og tid
 • FOND15: Bevilligede fondsmidler til uddannelses- og folkeoplysningsformål efter fondstype, hovedområder og tid
 • FOND16: Bevilligede fondsmidler til erhvervsfremme- og regionaludviklingsformål efter fondstype, hovedområder og tid
 • FOND17: Bevilligede fondsmidler til almennyttige- og ikke-almennyttige formål efter fondstype, nøgletal og formål
 • FOND19: Bevilligede fondsmidler til Natur- Klima- og Miljøformål efter fondstype og hovedområde
 • FOND20: Bevilligede fondsmidler til Forskning efter fondstype, fagområde og konkurrence udsatte midler

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Der er ingen anden tilgængelighed for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Der offentliggøres generelt kun resultater på et aggregeringsniveau hvor diskretionering ikke er nødvendig

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.