Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Gitte Frej Knudsen
39 17 31 19

gfk@dst.dk

Hent som PDF

Fondes aktiviteter

Statistikken er en årlig opgørelse af fondes aktiviteter i form af bevillinger og udbetalinger opgjort i mio. kr. Statistikken fordeles efter formål, hovedområder, virkemidler og modtagertyper.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser fondes aktiviteter i form af bevillinger og udbetalinger. Statistikgrundlaget indeholder informationer om fondenes bevillinger fordelt på formål, hovedområder, virkemidler og modtagertyper.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken er grupperet i henhold til overordnede formål, fx videnskabelige formål eller kultur. Der er endvidere fordelt på hovedområder, samt efter hvilket virkemiddel der er anvendt. Endelig er statistikken fordelt efter, hvorvidt modtageren er indenlandsk eller udenlandsk, samt hvilken type modtager der er tale om.

Sektordækning

Statistikken dækker den private sektor.

Begreber og definitioner

Bevilling: Bevillinger er de midler der er givet tilsagn om i året. Disse kan blive udbetalt i bevillingsåret, eller i efterfølgende år

Udbetaling: Udbetalinger er de midler der er udbetalt fra fonden i året, uanset om de er bevilliget i året eller i tidliere år.

Enheder

Statistikken opgøres på firmaniveau og bevillingsniveau.

Population

Fonde med virksomhedsformerne ”Erhvervsdrivende fond”, samt ”Fonde og andre selvejende institutioner”. Alle fonde med disse virksomhedsformer indgår i populationen, såfremt de tilhører den private sektor. Hertil lægges en gruppe af foreninger mv., der agerer som fonde med betydelige uddelinger, fx Patientforeninger. Disse er udvalgt på baggrund af SKATs liste over godkendte foreninger under ligningslovens §8 A, samt enkelte andre enheder der definerer sig selv som fonde.

Geografisk dækning

Danmark

Tidsperiode

Statistikken blev opgjort første gang for 2016.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik

Måleenhed

Bevillinger og udbetalinger opgøres i mio. kr.

Referencetid

01-01-2018 - 31-12-2018

Hyppighed

Årlig

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Statistikken indsamles i henhold til lov om Danmarks Statistik § 6.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden på samfundsniveau er under 500.000 kr.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.