Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
3917 3542

pal@dst.dk

Hent som PDF

Fondes aktiviteter

Statistikken er årlig og spørgeskemabaseret. Data indsamles via elektronisk spørgeskema eller filindberetning. Datavalidering sker gennem kontroller direkte i spørgeskemaet, og efterfølgende via standardiserede fejlsøgningsrutiner. De offentliggjorte resultater er opregnet til populationen. Der stratificeres ved hjælp af fondenes bevillinger i tidligere år eller deres anvendelse af fradragsretten under fondsbeskatningsloven samt virksomhedsform.

Kilder

Statistikken er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Indberetterne til statistikken kan vælge mellem et elektronisk spørgeskema hvor bevillingerne indberettes aggregeret, eller en filindberetningsløsning hvor oplysningerne er anført på bevillingsniveau. Spørgeskemaet kan ses her.

Datavalidering

De indsamlede data fejlsøges for konsistensfejl, eller usandsynlige værdier. De mulige fejl tjekkes og rettes, eventuelt ved genkontakt til indberetteren.

Databehandling

De offentliggjorte resultater er opregnet til totalpopulationen. Der er foretaget en stratificeret tilfældig udvælgelse til stikprøve efter fondenes bevillinger i tidligere år (eller sidste års anvendelse af fradragsretten hos SKAT) samt virksomhedsform. Ved opregning foretages en genvægtning og kalibrering ved regressionsestimat af den vægt, den enkelte fond tildeles. Der foretages ikke imputering af manglende oplysninger i den enkelte record (item non-response), ligesom der heller ikke foretages imputering af hele records, hvor disse mangler (unit non-response). Sidstnævnte håndteres i stedet under opregningen.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner, ud over hvad der allerede er beskrevet under 3.4 Datavalidering og 3.5 Databehandling.