Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
3917 3542

pal@dst.dk

Hent som PDF

Fondes aktiviteter

Der er ingen indikationer om større bias i resultaterne. Der kan være en lille undervurdering på grund af målefejl, ved små enheder der undlader at svare reelt på grund af kompleksiteten af spørgeskemaet.

Samlet præcision

Der er ikke anledning til at vurdere at der skulle være større bias ved resultatet.

Stikprøveusikkerhed

Varianskoefficienten for de totale bevillinger er:

  • 0,8 pct. for erhvervsdrivende fonde
  • 4,3 pct. for almennyttige fonde mv.

Anden usikkerhed

Der vurderes ikke at være store kilder til anden usikkerhed. Den største usikkerhed ligger på mindre enheder, der ikke fylder meget i det samlede billede. Der kan være en lille undervurdering på grund af målefejl, ved små enheder der undlader at svare reelt på grund af kompleksiteten af skemaet.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Den største usikkerhed opleves ved at stikprøven er begrænset. Der er fokus i fejlsøgning på at de mest betydende enheder er korrekte. Usikkerheden er dermed større på de mindre enheder.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.