Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Gitte Frej Knudsen
39 17 31 19

gfk@dst.dk

Hent som PDF

Fondes aktiviteter

Der findes ikke internationale standarder på området, og der offentliggøres ingen anden officiel statistik.

International sammenlignelighed

Statistikken er ikke en del af en europæisk undersøgelse, og der er derfor begrænset mulighed for at sammenligne med andre lande.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er udarbejdet årligt fra 2016. Spørgeskemaet til fondene er revideret til undersøgelsen for 2019. Hovedområderne er ændret indenfor formålene social, natur og miljø, sundhed samt uddannelse- og folkeoplysning. Bevillinger fordelt på hovedområder under disse formål, er derfor kun sammenlignelige fra 2016 til 2018. Resultater for uddelinger på formål, virkemidler og modtagere er sammenlignelige over hele perioden 2016-2019.

Sammenhæng med anden statistik

Der offentliggøres ikke anden officiel statistik om emnet.

Intern konsistens

Den interne konsistens i datasættet sikres gennem kontroller i det online spørgeskema.