Gå til sidens indhold

Fondes aktiviteter

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 45 minutter på denne indberetning.

Indberet via fil
Vi foretrækker, at indberetningen sendes via Excel-fil.
Find regneark og læs mere under:
Hvordan: Vejledning til indberetningen

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter private fonde og visse fondslignende foreninger deres bevillinger og udbetalinger. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse fondes aktiviteter – herunder deres donationer til forskning. Statistikken bruges af ministerier, interesseorganisationer, forskere, journalister mv. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Hvornår: Frister for indberetning

Fristen for indberetning er 30. august 2024.

Anmod om længere frist.

Hvad: Hvilke oplysninger skal I indberette?

Det er lovpligtigt at indberette oplysninger om de samlede uddelte summer (spørgeskema). For nogle fonde er det dog nemmere at indberette oplysninger om uddelinger på bevillingsniveau (detaljeret indberetning – via Excel-fil). Den detaljerede indberetning giver også de bedste data til analyse.

I kan vælge mellem to forskellige indberetningsmåder: 

  1. Spørgeskema: oplysninger om de samlede uddelte summer (online blanket).
    • Her fordeles uddelte summer på formål, hovedområde, virkemidler, modtagertyper m.m. Spørgeskemaet anbefales til fonde/foreninger, der tidligere har indberettet via online blanket.
  2. Detaljeret indberetning: oplysninger om uddelinger på bevillingsniveau (Excel-fil).
    • NB: Denne løsning anbefales, hvis I kan udtrække oplysninger fra interne systemer.
    • Her indberettes detaljerede oplysninger om uddelinger, der giver os det bedste grundlag for analyser. Detaljeret indberetning anbefales til fonde/foreninger, der kan trække oplysningerne automatisk fra interne systemer.

Se alle spørgsmål: Fonde aktiviteter (PDF - kladde).

Find vejledning og Excel-skabelon under: Hvordan: Vejledning til indberetningen

Bemærk, at indberetningen vedrørende 2023 indeholder nye uddybende spørgsmål til "Andre formål".

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 45 minutter
Læs mere om tidsforbrug.
Hvordan: Vejledning til indberetningen

Generel vejledning til Fondes aktiviteter 2023 (PDF).

I kan vælge mellem de to forskellige indberetningsmåder:

1) Spørgeskema: oplysninger om de samlede uddelte summer (online blanket)

Start indberetning – spørgeskema

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.

2) Detaljeret indberetning (anbefales): oplysninger om uddelinger på bevillingsniveau (Excel-fil)

NB: Denne løsning anbefales, hvis I kan udtrække oplysninger fra interne systemer.

Hent Excel-skabelon til detaljeret indberetning: Fondes aktiviteter 2023 (Excel).
Vejledning til detaljeret indberetning (PDF).

Start indberetning – Excel-fil

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Upload oplysninger i udfyldt regneark (hent Excel-skabelon til detaljeret indberetning ovenfor)
  • Udfyld oplysninger i standard regneark, og gem filen på din PC eller tablet.
  • Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.
  • Vælg journalnummer og periode, og klik "Upload-pil2".
  • Opdater kontaktoplysninger.
  • Vælg fil, og tryk på "Upload".

Uddybende vejledning til upload af regneark.

Hvem skal indberette og hvorfor?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal fonde/foreninger med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 550 fonde/foreninger om lovpligtig indberetning til denne statistik.

Hvordan udvælges fonde/foreninger?

Statistikken er baseret på indberetning fra en repræsentativ stikprøve udtrukket blandt fonde og fondslignende foreninger. Der udtrækkes en tilfældig stikprøve blandt de mindre fonde/foreninger. De største enheder, målt på bevillinger, indgår altid i stikprøven.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Typisk tidsforbrug på indberetningen

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 45 minutter

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 45 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support. Tidsforbrug afhænger typisk af omfang af aktiviteter i den enkelte fond/forening. Med udgangspunkt i det typiske tidsforbrug pr. indberetning er det samlede tidsforbrug for erhvervslivet opgjort til 376 timer pr. år.

Fondes-aktiviteter-21-02-2024

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Fonde uddelte 32,4 mia. kr. i 2022

17. november 2023

Fonde uddelte 32,<span class='fejlmarkering'>4</span> mia. kr. i 2022

De danske fonde gav tilsagn om bevillinger for sammenlagt 32,4 mia. kr. i 2022. Af disse blev 19,7 mia. kr. uddelt af de erhvervsdrivende fonde, hvilket er en stigning på 6 pct. i forhold til 2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fondes bevillinger og udbetalinger'


Emneside: Fondes bevillinger og udbetalinger.

Statistikdokumentation: Fondes aktiviteter.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist