Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fondes aktiviteter

Undersøgelsen henvender sig til private fonde og visse fondslignende foreninger.

Indberetningen kan gennemføres enten som:

  • online spørgeskema
  • filindberetning
  • system til system

Vi foretrækker, at der indberettes med filindberetning eller system til system, hvor I kan trække data direkte fra jeres egne systemer, og som giver os de mest detaljerede data. Vælges spørgeskemaet skal indberetteren selv indtaste de sammenlagte værdier. Læs mere under overskriften Mere om de 3 indberetningsmuligheder.

HUSK at indberette selvom fonden/foreningen ikke har haft aktiviteter i 2018.

Det er en vigtig oplysning for statistikken, hvis der ikke har været bevillinger eller udbetalinger.

Udskriftsvenlig oversigt over spørgsmål.

Indberet på Virk.dk, skema- og filindberetning:

Start indberetning


Specielt til filindberetning:

Indberet som System til system:

Indberetningsfrist

Fristen for indberetning er 20. august 2019.

Deltagelse i undersøgelsen er lovpligtig.

Mere om de 3 indberetningsmuligheder

For at give fleksibilitet i indberetningen af data kan der vælges mellem tre indberetningsmuligheder: Indberetning via spørgeskema, fil eller system til system.

Spørgeskemaindberetning er en opsamling af data via et online spørgeskema, hvor der indtastes samlede data nedbrudt på en række centrale variable.

Filindberetning er indberetning af data via et specialdesignet regneark med oplysninger for hver enkelt bevilling for et givent år. Ved behov tilbydes brugerspecifik rådgivning til denne indberetningsløsning.

System til systemindberetning minder om filindberetningen i detaljeringsgrad. Det vil her være muligt for indberetteren, at opsætte en XML fil, der kan afsendes direkte til Danmarks Statistiks indberetningssystemer via en webservice, såfremt denne lever op til de angivne standarder.

Udviklingen af indberetningsmulighederne er sket i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe, som repræsenterer de største danske private fonde.

Kontakt

Support til indberetning

Formål og anvendelse

Fondsstatistikken skaber et overblik over de samfundsmæssigt meget betydningsfulde aktiviteter, der foregår i de private fonde og fondslignende foreninger. Fondsstatistikken blev offentliggjort første gang i 2017, og den er etableret gennem et samarbejde mellem Kulturministeriet, Børne- og Socialministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Danmarks Statistik.

Danske fondes donationer har stor betydning for en række områder, herunder særligt forskningsmæssige, kulturelle og sociale formål.

Læs mere om indberetning til Danmarks Statistik


Bevilligede fondsmidler efter fondstype, nøgletal og formål - Danmarks Statistik

Emneside: Fonde

Databeskyttelse af personoplysninger

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger mv.

Læs mere