Gå til sidens indhold

Fondes aktiviteter

Undersøgelsen henvender sig til private fonde og visse fondslignende foreninger.

Indberetningen kan gennemføres enten som:

  • Online spørgeskema
  • Filindberetning

I online spørgeskemaet indtastes summer af uddelinger, mens der i filindberetningen angives oplysninger for hver enkelt uddeling det pågældende år.

Vi foretrækker, at indberetningen sendes via fil, da de detaljerede oplysninger giver flere muligheder for analyse af fondenes uddelinger.

Ved filindberetningen er det muligt at trække oplysninger direkte fra fonden eller foreningens egne it-systemer. Hvis fonden ønsker at benytte denne løsning, henvises der til det specialdesignede skema og vejledning nedenfor.

HUSK at indberette selvom fonden/foreningen ikke har haft aktiviteter i 2021.

Indberet online via Virk.dk:

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk 30-60 minutter på denne indberetning.

Udskriftsvenlig oversigt over spørgsmål.

Vejledning


Specielt til filindberetning:

Indberetningsfrist

Fristen for indberetning er 31. august 2022.

Deltagelse i undersøgelsen er lovpligtig.

Kontakt

Support til indberetning

Formål og anvendelse

Formålet med statistikken er at sikre en kontinuerlig belysning af fondenes aktiviteter.

Fondenes donationer har stor samfundsmæssig betydning for en række områder, herunder særligt med forskningsmæssige, kulturelle og sociale formål.

Undersøgelsen henvender sig til private fonde og visse fondslignende foreninger, og statistikken blev udarbejdet første gang for 2016.

Læs mere om indberetning til Danmarks StatistikEmneside: Fonde

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist