Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fondes aktiviteter

Indberetningen kan gennemføres enten som online spørgeskema eller som filindberetning. Vi foretrækker, at der indberettes med filindberetning, hvor I kan trække data fra jeres egne systemer, og som giver os de mest detaljerede data på bevillingsniveau. Spørgeskemaet kan bruges af alle. Her taster indberetteren selv de sammenlagte værdier ind. Læs mere under overskriften Vejledning.

Indberet på Virk.dk:

Start indberetning

Indberetningsfrist

Fristen for indberetning er 13. marts 2017.

Vejledning

For at give fleksibilitet i indberetningen af data kan der vælges mellem to indberetningsmuligheder: Filindberetning og spørgeskemaindberetning.

Filindberetning er indberetning af data via et regneark med oplysninger for hver enkelt bevilling for et givent år. Ved behov tilbydes brugerspecifik rådgivning til denne indberetningsløsning.

Spørgeskemaindberetning er en opsamling af data via et spørgeskema, hvor der inddateres samlede data nedbrudt på en række centrale variable.


Udviklingen af indberetningsmulighederne er sket i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe, som repræsenterer de største danske private fonde.

Kontakt

Support til indberetning

Formål og anvendelse

Den nye danske fondsstatistik er etableret for at skabe et systematisk og kontinuerligt overblik over de samfundsmæssigt meget betydningsfulde aktiviteter, der foregår i og finansieret af de danske fonde og fondslignende foreninger. Initiativet til en dansk fondsstatistik er blevet til på baggrund af et samarbejde mellem Kulturministeriet, Børne- og Socialministeriet, Uddannelses og Forskningsministeriet og Danmarks Statistik.

Danske fondes donationer har stor betydning for en række områder, herunder særligt sociale, kulturelle og forskningsmæssige formål. Kombineret med den begrænsede viden og overblik på området er der et ønske om at etablere et mere systematisk overblik over indholdet og udviklingen af fondenes aktiviteter.

Læs mere om indberetning til Danmarks Statistik