Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Morten Steenbjerg Kristensen
3917 3267

MRT@dst.dk

Hent som PDF

Folke- og førtidspension (md.)

Statistikken bygger på administrative registre. Statistikken kontrolleres for konsistens. På aggregeret niveau tjekkes data i forhold til data det foregående år. Det har de seneste år ikke været nødvendigt at foretage korrektioner af data.

Kilder

Fra januar til marts 2020 overgik kilden til Udbetaling Danmarks register for social pension (UDKPE). Før da var kilden (KMD's) register for social pension.

Indsamlingshyppighed

Månedlig.

Indsamlingsmetode

Data leveres elektronisk til Danmarks Statistik via sikker forbindelse og automatiserede datakørsler.

Datavalidering

De modtagne individdata tjekkes for inkonsistens mellem kodeværdier for de forskellige pensionstyper og baggrundsoplyninger som personens alder, samt for nye kodeværdier. Det tjekkes, at de udbetalte beløb matcher satserne i lovgivningen og på aggregeret niveau tjekkes dataene op imod sidste års data, idet der tages højde for ændringer i lovgivningen vedrørende Folke- og førtidspension.

Databehandling

Statistikkens fejlsøgte data aggregeres og klargøres inden offentliggørelse.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner af data.