Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Morten Steenbjerg Kristensen
3917 3267

MRT@dst.dk

Hent som PDF

Folke- og førtidspension (md.)

Statistikken omfatter alle modtagere af folke- og førtidspension, både personer bosiddende i Danmark og i udlandet baseret på Udbetaling Danmarks register over udbetalte ydelser. Der kan forekomme fejl og dubletter i registeret, som bliver fjernet, men det berører under 0,01 pct. af de personer, der udbetales penge til.

Samlet præcision

Datakilden til denne statistik er et administrativt udbetalingsregister med fuld dækning af udbetalinger til folke- og førtidspension. Der kan forekomme fejl i Udbetaling Danmarks register, som ikke opdages af Danmarks Statistik. I de tilfælde indgår fejlen i statistikken såvel som i selve udbetalingen. Opdages og rettes fejl i udbetalinger hos Udbetaling Danmark, så indgår de i statistikken som efterreguleringer.

Stikprøveusikkerhed

Der er ingen stikprøveusikkerhed.

Anden usikkerhed

Statistikken er baseret på ét administrativt register leveret af Udbetaling Danmark. Der er en risiko for underdækning, men antal og fordeling af pensionister er på niveau med de forrige år. Efter fejlsøgning ekskluderes under 0,01 pct. af data. I januar 2021 beregnes det totale beløb ud fra de andre beløb i data efter samme metode, som KMD tidligere har genereret variablene.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Den samlede kvalitet vurderes overodnet til at være god, da datakilden er administrative udbetalingsregistre med fuld dækning. Statistikken er baseret på Udbetaling Danmarks registre over udbetalte ydelser. Der er derfor ingen stikprøveusikkerhed forbundet med statistikken.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.