Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Morten Steenbjerg Kristensen
3917 3267

MRT@dst.dk

Hent som PDF

Folke- og førtidspension (md.)

De primære brugere er kommuner, ministerier og organisationer som fx Ældre Sagen og ATP. Statistikken rummer uddybende information om pensionisternes økonomiske levevilkår. Herudover giver datagrundlaget mulighed for at beregne de økonomiske og privat økonomiske konsekvenser af lovændringer.

Brugerbehov

Statistikken bruges til Lovmodellen, af Finansministeriet, Social- og Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet til vurdering af loven om sociale pensioner. Kommunerne, Kommunernes Landsforening og Finansministeriet bruger statistikken til budgettering og kommunal udligning. Derudover bruges statistikken af Ældre Sagen og andre Interesseorganisationer, Danmarks Statistik til samkørsel med andre statistikområder, pressen og forskere i øvrigt.

Brugertilfredshed

Der afholdes et årligt brugerudvalgsmøde, som også dækker denne statistik. Der er ikke indsamlet systematisk feedback fra brugerne, men den jævnlige telefonkontakt til interessantere er venlig og positiv.

Fuldstændighed af data

Alle data offentliggøres. Der er ingen EU krav.