Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Jørn Korsbø Petersen
39 17 32 77

jkp@dst.dk

Hent som PDF

Færdselsuheld

Et årligt udtræk leveres fra Vejdirektoratets Informations System med oplysninger om alle uheld med personskade og som Politiet har optaget rapport på. Dataleverancen indlæses i Danmarks Statistiks trafikuheldsstatistikregister.

Datamaterialet fejlsøges for både logiske, sandsynlige fejl og for valide koder, hvilket kun giver anledning til få rettelser.

Kilder

Fra 1. januar 2003:

  • Årligt udtræk fra Vejdirektoratets Vejsektorens Informations System.

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Vejdirektoratet offentliggør dog månedlige hovedtal. Vejdirektoratet

Indsamlingsmetode

Administrativt register.

Datavalidering

Datamaterialet fejlsøges for både logiske fejl og for valide koder hvilket kun giver anledning til få rettelser.

Databehandling

Der foretages logiske og maskinelle fejlcheck. Dette giver kun anledning til få rettelser af enkelte personers uheldsregistrering.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.