Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Jørn Korsbø Petersen
39 17 32 77

jkp@dst.dk

Hent som PDF

Færdselsuheld

Brugerne af statistikken er Ministerier (primært Trafikministeriet), politikredsene, vejmyndighederne i kommuner og regioner, organisationer, forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og privatpersoner.

Registret sendes i anonymiseret form til EUROSTAT, som indlæser oplysningerne i den fælles europæiske database over færdselsuheld (CARE).

Statistikken anvendes til planlægning af central og lokal uheldsbekæmpelse, uddannelse, forskning og offentlig debat.

Brugerbehov

  • Brugere: Ministerier (primært Trafikministeriet), politikredsene, vejmyndighederne i kommuner og Regioner, organisationer, forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, privatpersoner.
  • Eurostat: Registret sendes i anonymiseret form til EUROSTAT, som indlæser oplysningerne i den fælles europæiske database over færdselsuheld (CARE).
  • Anvendelsesområder: Planlægning af central og lokal uheldsbekæmpelse, uddannelse, forskning og offentlig debat.

Brugertilfredshed

Kunder bliver bedt om at give deres vurdering af produktet efter opgavegennemførelsen. Generelt er tilfredsheden høj.

Fuldstændighed af data

Færdselsuheldsstatistikken omfatter ikke de uheld med personskade, der ikke er kommet til politiets kendskab, men kun registreres på skadestuerne. Danmarks Statistik udarbejder en særskilt opgørelse baseret på samkøring med skadestue- og sygehusregistreringer, der vises i tabellen MOERKE i statistikbanken.