Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Kari AJ Arildsen
39 17 36 09

kjs@dst.dk

Hent som PDF

Detailomsætningsindeks

Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik og offentliggøres i Statistikbanken under Detailomsætningsindeks. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikkens foreløbige tal offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik om Detailomsætningsindeks.

Publikationer

Statistikken indgik til og med 2017 i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Detailomsætningsindeks i tabellerne:

  • DETA151: Detailomsætningsindeks (2015=100) efter branche (DB07)
  • DETA152: Detailomsætningsindeks (2015=100) efter varegruppe og indekstype

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens bagvedliggende mikrodata.

Anden tilgængelighed

Hver måned udarbejdes Det brancheopdelte detailomsætningsindeks som er et abonnementsprodukt indeholdende årsindeks og år-til-dato indeks for de detaljerede brancher. Produktet kan købes igennem DST Consulting.

Detailomsætningsindeks for samtlige EU-medlemslande inklusiv Danmark kan findes i Eurostats database.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af Detailomsætningsindekset følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik. I tilfælde af, at branchetal er berørt af diskretionshensyn, offentliggøres tallene ikke, men indgår i overliggende aggregater.

Reference til metodedokumenter

Der kan læses mere detaljeret om beregningsmetoderne bag detailomsætningsindekset i bilaget Danmarks Statistiks detailomsætningsindeks: Metodedokumentation.

Detailomsætningsindekset er beskrevet i publikationen Indeksberegninger i Danmarks Statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.