Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Kari AJ Arildsen
39 17 36 09

kjs@dst.dk

Hent som PDF

Detailomsætningsindeks

Der er stor interesse for de publicerede detailomsætningstal blandt brugere, som følger den aktuelle konjunkturudvikling. Statistikken efterspørges bredt af brancheorganisationer, bank- og finanssektoren, politikere, offentlige og private institutioner, forskere, virksomheder og nyhedsmedier. Statistikken anvendes til udarbejdelse af de kvartalsvise nationalregnskabstal og af Eurostat til at lave fælleseuropæisk statistik. Brugerne anser detailomsætningsindekset som en vigtig konjunkturindikator. Statistikken har stor bevågenhed i pressen og blandt andre professionelle brugere.

Brugerbehov

Undersøgelsen er af stor interesse for mange detailhandelsvirksomheder, i det omfang undersøgelsen tillader virksomhederne at sammenligne deres egen omsætningsudvikling med den generelle udvikling i deres branche.

Nogle brugere efterspørger tal, der i højere grad er vareopdelt. Da de mest detaljerede tal er opdelt efter virksomhedernes branche, giver virksomheder, der reelt har et varesortiment, der spreder sig over flere brancher, problemer i forhold til sammenlignelighed. Da en mere vareopdelt statistik vil øge respondentbyrden betragteligt, er det ikke et brugerbehov, der pt. kan opfyldes.

Brugertilfredshed

Brugerne anser generelt detailomsætningsindekset som værende en vigtig og hurtigt tilgængelig konjunkturindikator. Statistikken har stor bevågenhed i pressen og blandt andre professionelle brugere.

De detaljerede branchetal bruges til at vurdere udviklingen i de enkelte brancher, men her efterspørges undertiden en mere vareorienteret opdeling, idet nogle større virksomheder reelt breder sig over flere detailbrancher.

Fuldstændighed af data

Nogle brancheindeks offentliggøres ikke pga. diskretioneringshensyn eller hensyn til datakvaliteten.

Statistikken er omfattet af krav fra EU. Mht. fuldstændighed af disse data er alle disse krav opfyldt.