Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Martin Lundø
39 17 38 73

oekostat@dst.dk

Hent som PDF

Detailomsætningen af økologiske fødevarer

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken samt i Nyt fra Danmarks Statistik, som kan ses på emnesiden om økologisk statistik.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik om Detailomsætningen med økologiske fødevarer.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Indenrigshandel med økologiske fødevarer i tabellen:

  • OEKO3: Detailomsætningen af økologiske fødevarer efter varer, enhed og tid

Adgang til mikrodata

Forskeradgang er ikke relevant, da diskretionering ikke kan sikres.

Varegrupperne offentliggøres på detaljeret niveau i Statistikbanken. De varegrupper der ikke offentliggøres kan stilles til rådighed efter aftale.

Anden tilgængelighed

Varegrupperne offentliggøres på detaljeret niveau i Statistikbanken. De varegrupper der ikke offentliggøres kan stilles til rådighed efter aftale.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres ikke på et niveau, der kræver diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Statistikken er yderligere dokumenteret i Statistiske Efterretninger (Landbrug) 2004:19.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.