Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Martin Lundø
39 17 38 73

oekostat@dst.dk

Hent som PDF

Detailomsætningen af økologiske fødevarer

Totaltælling, ingen stikprøveusikkerhed.

Der er nogen usikkerhed ved beregningen af data fra grossisterne. Efter en nærmere analyse af de indkomne skemaer vurderer Danmarks Statistik, at oplysningerne totalt set giver et retvisende billede af detailomsætningen med økologiske føde- og drikkevarer i supermarkeder og varehuse, dog kan salg af mejeriprodukter være undervurderet.

De indberettede tal vurderes at være af god kvalitet.

Samlet præcision

Totaltælling, ingen stikprøveusikkerhed.

Der er nogen usikkerhed ved beregningen af data fra grossisterne. Efter en nærmere analyse af de indkomne skemaer vurderer Danmarks Statistik, at oplysningerne totalt set giver et retvisende billede af detailomsætningen med økologiske føde- og drikkevarer i supermarkeder og varehuse, dog kan salg af mejeriprodukter være undervurderet.

De indberettede tal vurderes at være af god kvalitet.

Stikprøveusikkerhed

Totaltælling, ingen stikprøveusikkerhed.

Anden usikkerhed

Undersøgelsen dækker ikke følgende salgskanaler:

  1. Gård- og stalddørssalg
  2. Helsekostforretninger
  3. Specialbutikker som fx grønthandlere, bagere
  4. Torvesalg

Ovenstående salgskanaler dækkede under 5 pct. af den økologiske detailomsætning i 2020. Kilde: Økologisk Landsforening ”Økologisk Markedsrapport 2021”, Tal fra Gfk ConsumerScan.

Detailbutikker, hvor omsætningen indsamles via disses grossister, kan i enkelte tilfælde købe varer udenom grossister. Fx kan salg af mejeriprodukter kan være en smule undervurderet.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der er tale om en totaltælling inden for supermarkeder, varehuse og dvs. uden stikprøveusikkerhed. Dertil kommer de største on-linebutikker. Det antages at disse i alt står for en stor andel (95 pct.) af det samlede salg af økologiske fødevarer i detailhandelen.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres normalt kun endelige tal.