Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Martin Lundø
39 17 38 73

oekostat@dst.dk

Hent som PDF

Detailomsætningen af økologiske fødevarer

Detailomsætningen af økologiske fødevarer er en årlig opgørelse af salget af økologiske føde- og drikkevarer i detailhandelen, opgjort i mængde og værdi. Statistikken opdeles på varegrupper. Datagrundlaget for statistikken er indberetninger fra de store supermarkedskæder samt grossister, der sælger fødevarer til detailhandelen.

Indholdsbeskrivelse

Detailomsætningen af økologiske fødevarer belyser omfanget og sammensætningen af omsætningen af økologiske fødevarer i supermarkeder og varehuse m.m. Omsætningen er fordelt på et antal varegrupper og måles i henholdsvis vægt og værdi.

Detailhandelen varetages af en række supermarkedskæder og varehuse samt en række selvstændige købmænd, kiosker o.l. Undersøgelsespopulationen består af to delpopulationer: Dels supermarkedskæderne og varehusene dels en række grossister, der udover egne kæder også leverer til købmænd, kiosker m.m. De leverandører, der deltager i undersøgelsen vurderer, at de dækker størstedelen af den samlede vareleverance til sektoren. Denne koncentration betyder, at det er muligt at reducere erhvervets samlede indberetningsbyrde uden, at dette får væsentlig betydning for undersøgelsens dækningsgrad og dermed validitet.

Supermarkedskæderne og varehusene indberetter det faktiske salg af økologiske varer med angivelse af nettovægt i kg og omsætning i kr. inkl. moms. Grossistkæderne indberetter salg til egne supermarkedskæder samt øvrigt engrossalg til detailhandelen.

Den anvendte vareklassifikation er, med enkelte undtagelser, identisk med den vareklassifikation, der anvendes ved Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse.

Grupperinger og klassifikationer

Varegrupper i Detailomsætningen af økologiske fødevarer. Den anvendte vareklassifikation er med enkelte undtagelser identisk med den vareklassifikation, der anvendes ved Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse. Definitioner kan også ses i spørgeskemaet, som kan downloades på undersøgelsens side for indberettere.

Sektordækning

Virksomheder inden for detailhandel, som sælger fødevarer.

Begreber og definitioner

Økologisk vare: Vare der opfylder dansk lovgivning om markedsføring af varer, der er økologisk produceret.

Enheder

Statistikken offentliggøres på omsætning (kr., mængde) fra virksomheder.

Population

Virksomheder inden for detailhandel, som sælger fødevarer.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2003-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Omsætningen offentliggøres i 1.000 kr. inkl. moms (værdi) samt nettovægt i tons (mængde).

Referencetid

Statistikken dækker omsætning i det kalenderår, der refereres til.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §6 og §8. Der er ingen EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er beregnet til 0,1 årsværk.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås på statistikkens emneside eller ved henvendelse til Danmarks Statistik.