Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Peter Fink-Jensen
39 17 31 88

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Byggeomkostningsindeks for boliger

Byggeomkostningsindekset for boliger bruges i særdeleshed til prisregulering af byggekontrakter og til at følge konjunkturudviklingen inden for boligbyggeriet. De primære brugere af indekset er byggeorganisationer, entreprenører, bygherrer, håndværkere, advokater, offentlige institutioner og EU.

Brugerbehov

Byggeomkostningsindekset for boliger har to primære anvendelser. Indekset bruges først og fremmest af erhvervslivet til prisreguleringer af byggekontrakter og til at følge konjunkturudviklingen inden for boligbyggeriet. De primære brugere af indekset er byggeorganisationer, entreprenører, bygherrer, håndværkere, advokater, offentlige institutioner og EU.

Indekset indgår desuden internationalt i form af indrapportering af data til Eurostat.

Brugertilfredshed

Statistikken behandles på det årlige møde i Kontaktudvalget for bygge- og boligstatistik, hvor centrale brugere har mulighed for at give udtryk for deres tilfredshed med statistikken.

Fuldstændighed af data

Statistikken opfylder kravene fremsat af Eurostat.