Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Annesofie Thorup Olesen
39 17 30 38

AFT@dst.dk

Hent som PDF

Børnefamilieydelse og børnetilskud

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Børnetilskud og børnefamilieydelse. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Børnefamilieydelser og børnetilskud.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt og i Statistisk Årbog (sidste udgave er fra 2017).

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Børnetilskud og børnefamilieydelse i følgende tabeller:

  • BTS101: Børn med børnetilskud og børnefamilieydelse i årets 4. kvartal efter område, tilskudsart og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting på consulting@dst.dk.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

For at beskytte identiteten på personer aggregeres data på geografisk område (højeste detaljeringsniveau er kommuner) og på tilskudsarten (børnefamilieydelse, diverse børnetilskud og ungeydelse mv.). For grupper med tre personer eller færre vil de udbetalte beløb være udeladt af hensyn til diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen særskilte metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.