Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Morten Steenbjerg Kristensen
39 17 32 67

MRT@dst.dk

Hent som PDF

Børnefamilieydelse og børnetilskud

Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Børnetilskud og børnefamilieydelse. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives ikke længere som NYT, men de tidligere årlige udgivelser kan findes her: [Nyt fra Danmarks Statistik](https://www.dst.dk/nytserie/1366].

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt og i Statistisk Årbog (sidste udgave er fra 2017).

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Børnetilskud og børnefamilieydelse i følgende tabeller:

  • BTS101: Modtagere af børnefamilieydelser og tilskud efter område, tilskudsart, køn, antal børn og enhed
  • BTS102: Modtagere af børnefamilieydelser og tilskud efter tilskudsart, familietype, antal børn og enhed

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning i anonymiseret form.

Anden tilgængelighed

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting på consulting@dst.dk.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

For at beskytte identiteten på personer aggregeres data på geografisk område (højeste detaljeringsniveau er kommuner) og på tilskudsarten (børnefamilieydelse, diverse børnetilskud og ungeydelse mv.). For grupper færre end 5 personer vil de udbetalte beløb være udeladt af hensyn til diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen særskilte metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.