Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Morten Steenbjerg Kristensen
39 17 32 67

MRT@dst.dk

Hent som PDF

Børnefamilieydelse og børnetilskud

Data til denne statistik indsamles kvartalsvist fra Udbetaling Danmarks register over udbetalinger af børn- og ungeydelser og børnetilskud via Netcompany. De indsamlede data undersøges for forskellige typer af fejl heriblandt dubletter. Data aggregeres kvartalsvist og grupperes efter tilskudsart og område.

Kilder

Data indsamles fra ATP/Udbetaling Danmark, som udbetaler børn- og ungeydelse og børnetilskud.

Indsamlingshyppighed

Danmarks Statistik modtager automatisk data kvartalsvist og publicerer data en gang årligt.

Indsamlingsmetode

Data overføres fra ATP/Udbetaling Danmark til Danmarks Statistik via Netcompany.

Datavalidering

Datavalideringen foregår som en del af databehandlingen. I datavalideringen sikres det, at udbetalte børne- og ungeydelser og børnetilskud ligger inden for gældende satser eller at der er tale om efterreguleringer som følge af fejl i tidligere udbetalinger. Under databehandlingen dannes der løbende optællinger, som sammenlignes med tilsvarende optællinger for året før. i tilfælde af systematiske fejl rekvireres nye data.

Databehandling

Dubletter og sager med invalide koder og/eller tal forekommer sjældent. Dubletter og fejlbehæftede sager ekskluderes fra opgørelsen. Statistikken kan opgøres enten for den berettigede periode eller efter den periode, hvor udbetalingen falder. I denne statistik tages der udgangspunkt i udbetalingstidspunktet. Dette er særligt værd og bemærke i forhold til det midlertidige børnetilskud, som udbetales med 2 måneders forsinkelse.

Korrektion

Der foretages ikke korrektion af data ud over, hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.