Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Annesofie Thorup Olesen
39 17 30 38

AFT@dst.dk

Hent som PDF

Børnefamilieydelse og børnetilskud

Brugere af denne statistik er ministerier, styrelser, Lovmodellen, Kommunernes Landsforening, kommuner og forskere. Statistikken anvendes bl.a. til den kommunale udligningsordning.

Brugerbehov

De centrale brugere af statistikken er Lovmodellen (Økonomi og Indenrigsministeriet), Kommunernes Landsforening, Kommuner og forskere.

Statistikken bruges til vurdering af loven om børnetilskud og loven om børne- og ungeydelse, som del af beregningsgrundlaget for den kommunale udligningsordning, Indkomststatistikken og den fælles Europæiske levevilkårsundersøgelse (EU-SILC).

Brugertilfredshed

Der er mulighed for at diskutere statistikken på det årlige møde i Brugerudvalget for Velfærdsstatistik.

Fuldstændighed af data

Data vurderes til fulde at opfylde behov i gældende lovgivning.